Call of Duty: Black Ops IIII

اخبار گیم | با ما همراه باشید

لیست پر فروشترین بازی های این هفته UK منتشر شد|Call of Duty: Black Ops IIII همچنان در صدر

۱۲۴ بازديد
ازمان تحقیقاتی Ukie  امروز لیست پرفروشترین بازی های این هفته UK را منتشر کرد.طی این هفته نیز ماننده هفته گذشته Call of Duty: Black Ops IIII در صدر قرار گرفته است.
لیست پرفروش ترین بازی های این هفته به صورت زیر می باشد.

لیست پر فروشترین بازی های این هفته UK منتشر شد|Call of Duty: Black Ops IIII در صدر

۱۲۱ بازديد
سازمان تحقیقاتی Ukie  امروز لیست پرفروشترین بازی های این هفته UK را منتشر کرد.طی این هفته همانطور که انتظار می رفت Call of Duty: Black Ops IIII در صدر قرار گرفته است.

لیست پرفروش ترین بازی های این هفته به صورت زیر می باشد.